Fotogalerie - Rok 2015
Žehnání kaple

Píše se rok 1918 - domů z války se vrací ve zdraví také mezi mnoha dalšími vojáky pan František Bernatík ze Zlámance, čp. 55. Jako mariánský ctitel ví, komu má vděčit a děkovat za ochranu po celou dobu války a za šťastný návrat domů. Také hned na vojně slibuje Panně Marii Hostýnské, patronce Moravy, jestli se ve zdraví vrátí, dá ke cti a slávě Boží a její vystavět tehdy Boží muka na Zápechoví. Sádrová socha této patronky Moravy byla zakoupena, ale stavba této kapličky nebyla započata.

Stavba započala roku 1945 a to na pozemku pana Aloise Říhy, čp. 79. Na stavbě se podíleli také někteří občané jak pomocí fyzickou, materiální, tak i finanční. I když to byla doba nelehká, stavba byla zdárně dokončena v roce 1949, kdy byla také slavnostně vysvěcena 8. srpna a to p. Josefem Nevtípilem, arcibiskupským radou a farářem v Březolupech.

Kaple byla zasvěcena svátku Nanebevzetí Panny Marie, který připadá na den 15. srpna. Jelikož je farní kostel v Březolupech taktéž zasvěcen tomuto svátku, pouťové mše svaté se zde slavívaly vždy týden před tímto svátkem. Kaple však po celý rok sloužila k modlitbám růžence a v době postní k pobožnostem křížové cesty.

Kaple byla až do 6. listopadu 1973 soukromým majetkem rodiny Říhovy. Od tohoto data byla převedena pod správu Olomoucké arcidiecéze. 

11. července 1999 slavíme padesát let od slavnostního vysvěcení kaple. Tato slavnost připadla na 8. srpna, byla však posunuta na dřívější termín z důvodu, že pan arcibiskup olomoucký Jan Graubner měl na tento termín již mši svatou na sv. Hostýně. 

Mezi lety 2000 – 2003 byla provedena venkovní izolace kapličky a také malba vnitřních prostor. V roce 2011 přechází správa kaple pod Obecní úřad Zlámanec.

V roce 2014 získala obec Zlámanec od rodiny Říhové pozemek kolem kapličky do svého vlastnictví. V tomto roce proběhla celková rekonstrukce. Kaplička byla kompletně opravena včetně nového systému zvonění. Na pozemku vedle kaple byl vybudován nový přístřešek, který slouží pro venkovní mše svaté. Na základě oprav probíhá v obci sbírka, kdy věřící i všichni občané mohou na rekonstrukci přispět. Před rekonstrukcí při vyklízení prostor kapličky musel být demontován i dřevěný oltář. Při demontáži se zjistilo, že oltář je již zcela nevyhovující a je nutné zajistit nový oltář. V tomto roce byla restaurována socha P. Marie Svatohostýnské, což zajistila rodina Lysoňková. Byl získán nový oltář z mramoru, který zaplatili věřící a sponzoři obce Zlámanec. Obětní stůl darovala farnost Bílovice, p. Josef Říha, jeho úpravy zaplatili věřící a sponzoři obce Zlámanec. Svatostánek vyrobili a instalovali jak dar pan Zábojník ze Svárova se svým vnukem Radoslavem Říhou ze Zlámance. Věčné světlo zajistil pan Josef Sukup. Do venkovního přístřešku byl umístěn kříž s Kristem, který darovala rodina Gregůrková a Posoldová O chod kaple se od počátku až do své smrti staral pan Alois Říha se svou manželkou. Po nich přebrala starost o kapli jejich dcera Marie Lysoňková s rodinou.