Oznámení

 Logopedická depistáž

Kdo z rodičů má zájem o logopedické vyšetření svých dětí, nahlaste se nejpozději do 20.9. 2018 u učitelek MŠ. Podrobné informace k vyšetření jsou na nástěnce v šatně dětí.

Divadelní představení 

V pondělí 24.9. se bude v MŠ konat divadelní představení. Vstupné bude hrazeno z třídního fondu dětí.