Předplavecká výuka dětí MŠ

Od 5.3. 2018 budeme jezdit každé pondělí v 7.00 hodin do plavání. Podrobné informace  na nástěnce  v MŠ.

 

Informace pro rodiče předškolních dětí

Zápis dětí do 1 ročníku ZŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční: 

Březolupy - 5.4. 2018

Bílovice- 18.4. 2018

Podrobné informace na nástěnce  v MŠ.

 

Plánované akce na měsíc duben

5.4. Pohádka z popelnice-výukový program Ekologického centra Uh. Hradiště

8.4. Beseda s důchodci- kulturní vystoupení dětí MŠ

11.4. Návštěva učitelek ZŠ Bílovice v MŠ (předškolní děti)

15.4. Vítání občánků- kulturní vystoupení dětí MŠ na OÚ

27.4. Tématický den-Čarodějnice, další jarní tradice 

 

Upozornění pro rodiče

Ředitelka MŠ se souhlasem zřizovatele vyhlašuje ředitelské volno na pondělí 30.4. před státním svátkem -Svátek práce 1.5. a na 7.5. pondělí  před státním svátkem- Den osvobození 8.5. V tyto dny bude MŠ uzavřena.