Předplavecká výuka dětí MŠ

Od 5.3. 2018 budeme jezdit každé pondělí v 7.00 hodin do plavání. Podrobné informace budou na nástěnce  v MŠ.