Předplavecká výuka dětí MŠ

Od 5.3. 2018 budeme jezdit každé pondělí v 7.00 hodin do plavání.  Délka trvání :  do 18.6. 2018 včetně. Podrobné informace na nástěnce v MŠ.

 

Plánované akce na měsíc červen

8.6.  Školní výlet-Človíčkova cesta-Sportpark Rybníček-Staré město

14.6. Kouzelná noc v MŠ (starší děti)

20.6. Rozloučení s předškoláky a společné ukončení školního roku

Podrobné informace ke konaným akcím budou k dispozici na nástěnce v MŠ.

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Se souhlasem zřizovatele bude MŠ uzavřena v době letních prázdnin od 9.7. -17.8. 2018. V tuto dobu se nebude v kuchyni MŠ vařit ani pro cizí strávníky.

 

Přijaté děti na školní rok 2018/2019

Registrační číslo: 1, 2, 3, 4, 5