Projekt VÝZVA 80 V MŠ ZLÁMANEC CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017190

je spolufinancován Evropskou unií.
Zlepšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Projekt VÝZVA 80 V MŠ ZLÁMANEC

Výše úplaty na školní rok 2022/2023

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí pro školní rok 2022/2023 činí 400 Kč. V MŠ zřizované státem, krajem, obcí - bezúplatně od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (i v případě udělení odkladu školní docházky).

Zavedení povinného předškolního vzdělávání

Od školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (účinnost od 1.1. 2017)

Forma povinného předškolního vzdělávání

Pravidelná docházka v pracovních dnech mimo dny školních prázdnin (viz. Organizace školního roku - MŠMT), 4 souvislé hodiny denně, začátek povinné docházky mezi 6.45.- 8.30 hodinou. Uvolňování dětí a omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví ředitel MŠ ve školním řádu.

Jiné způsoby povinného předškolního vzdělávání

  • Individuální vzdělávání - skutečnost je nutno oznámit 3 měsíce před začátkem školního roku (§ 34 b ŠZ)
  • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ- děti s povoleným odkladem školní docházky
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Ceny stravného ve školním roce 2022/2023


Strávníci 3-6 let

celodenní stravné 45,- Kč 

strávníci 7-11 let 

celodenní stravné 48,- Kč 

Ceny jsou včetně celodenního pitného režimu


Značení alergenů v jídelním lístku

Od 13.12. 2014 vzniká povinnost školním jídelnám označovat v jídelním lístku alergeny, který daný předmět obsahuje. Má však pouze funkci informační. Seznam potravinových alergenů je vyvěšen u jídelního lístku. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kuchyni MŠ.

Daňová sleva za pobyt v MŠ (školkovné)

Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2022 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v MŠ ( zákon 247/2014 ) Bližší informace Vám podá ředitelka MŠ.

Informace o zpracování osobních údajů

Odkaz naleznete zde.