Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Číslo výzvy: 02_22_002

Název projektu: Šablony I v MŠ Zlámanec

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000035

Rozpočet projektu: 365 235 Kč

Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2024

Aktivity projektu:

  1. Školní asistent MŠ: Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
  2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Výše úplaty na školní rok 2023/2024

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí pro školní rok 2023/2024 činí 400 Kč. V MŠ zřizované státem, krajem, obcí - bezúplatně od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (i v případě udělení odkladu školní docházky).

Zavedení povinného předškolního vzdělávání

Od školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (účinnost od 1.1. 2017)

Forma povinného předškolního vzdělávání

Pravidelná docházka v pracovních dnech mimo dny školních prázdnin (viz. Organizace školního roku - MŠMT), 4 souvislé hodiny denně, začátek povinné docházky mezi 6.45.- 8.30 hodinou. Uvolňování dětí a omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví ředitel MŠ ve školním řádu.

Jiné způsoby povinného předškolního vzdělávání

  • Individuální vzdělávání - skutečnost je nutno oznámit 3 měsíce před začátkem školního roku (§ 34 b ŠZ)
  • Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ- děti s povoleným odkladem školní docházky
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Ceny stravného ve školním roce 2023/2024


Strávníci 3-6 let

celodenní stravné 45,- Kč 

strávníci 7-11 let 

celodenní stravné 48,- Kč 

Ceny jsou včetně celodenního pitného režimu


Značení alergenů v jídelním lístku

Od 13.12. 2014 vzniká povinnost školním jídelnám označovat v jídelním lístku alergeny, který daný předmět obsahuje. Má však pouze funkci informační. Seznam potravinových alergenů je vyvěšen u jídelního lístku. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v kuchyni MŠ.

Daňová sleva za pobyt v MŠ (školkovné)

Rodiče mohou v daňovém přiznání za rok 2022 požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v MŠ ( zákon 247/2014 ) Bližší informace Vám podá ředitelka MŠ.

Informace o zpracování osobních údajů

Odkaz naleznete zde.