Zlámanec novinky

msmt2023.png

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU 
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY- KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: 

 - k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Zobrazit více