Zápis dětí do MŠ Zlámanec na školní rok 2023/2024

Ředitelka MŠ oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024 bude ve čtvrtek 4.5. 2023 od 9.00 – 11.00 hodin v budově MŠ.  Zákonný zástupce u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list 

dítěte. Podrobné informace k průběhu zápisu a kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou uvedeny na webových stránkách obce-sekce MŠ. Bližší informace na telefonním čísle 572580642.